Vážení priaznivci 3D tlače.

Ako sme Vás už informovali, dňa 9. – 11. 04. 2019 sa v Prahe konal 6. ročník najväčšieho veľtrhu 3D tlačových technológii 3D Expo 2019, Praha.

Ako každý jeden z ročníkov výstavy, tak aj tento sa niesol v duchu prehliadok cenovo dostupných 3D tlačiarní a tlačových materiálov.

Pod jednou strechou sa stretli desiatky nadšencov zaoberajúcich sa 3D tlačou, 3D modelovaním a všetkými službami, ktoré s tým úzko súvisia.

Program bol pestrý. Realizovalo sa viacero zaujímavých prednášok a nemohol chýbať súboj 3D tlačiarní. Úlohou bolo vytlačiť rovnaký 3D model na rôznych typoch tlačiarní a porovnať, ktorá z tlačiarni tlačí najlepšie.

Tejto súťaže sme sa zúčastnili po prvýkrát a obsadili sme krásne 3. miesto s tlačiarňou ZMorph

 

Menu