Služby

Spoločnosť C-Engineering ponúka okrem predaja CAD a CAM systémov, 3D tlačiarní, aj rozsiahly sortiment inžinierskych služieb. Tento tzv. aplikovaný support zabezpečuje zákazníkovi – užívateľovi CAD a CAM systémov dokonalé inžinierske zázemie zo strany dodávateľa a je zárukou efektívneho nasadenia produktov.

CAD support a reverzné inžinierstvo
CAD support a reverzné inžinierstvo

Cesta od existujúceho fyzického telesa k jeho počítačovému modelu je dnes veľmi častou podmienkou pre realizáciu obchod hlavne z oblasti automobilového a leteckého priemyslu, z oblasti rekonštrukcie foriem pre plasty a výroby nástrojov pre lisovanie a strihanie plechu. V rámci CAD služieb tvorí reverzné inžinierstvo kostru našej ponuky. Môžeme ponúknuť 3D skenovanie fyzických predlôh, rekonštrukciu 3D modelov z naskenovaných dát, prípadne úpravy takto vytvorených digitálnych modelov v súlade so zadaním zákazníka.

V oblasti štandardnej CAD podpory ponúkame spracovanie digitálnych modelov z dodanej výkresovej dokumentácie, tvorbu výkresovej dokumentácie z vytvorených alebo zákazníkom dodaných digitálnych modelov, prenosy dát z/do prenosových formátov: PRT, SLDPRT, CATIA, IGES, atď.

Konštrukčná činnosť a priemyselný dizajn
Konštrukčná činnosť a priemyselný dizajn

V oblasti konštrukčnej činnosti a návrhu priemyslového dizajnu poskytujeme komplexné riešenie od fázy návrhu až po spracovanie úplnej výkresovej dokumentácie a výrobu prototypov. Vo fáze návrhu sú rešpektované požiadavky zákazníkom kladené na výrobky so zohľadneným všetkých požiadaviek ergonometrických, estetických aj funkčných, ale pritom sa aj zohľadňujú požiadavky na nasledujúcu výrobu.

V súvislosti s tvorbou digitálnych 3D modelov zaisťujeme aj výrobu prototypov technológiami „rapid prototyping“, makety frézované z ľahko obrobiteľných materiálov, 3D tlačou.

V rámci konštrukčnej činnosti sa špecializujeme predovšetkým na konštrukciu nástrojov pre strihanie, ohýbanie a tvarovanie plechu, konštrukciu foriem pre liatie a lisovanie plastov, liatie hliníku, zinku.

CAM support
CAM support

Zavádzanie technologickej prípravy výroby v oblasti riadenia CNC technológií nesie so sebou viacero problémov. V tejto oblasti ponúkame konzultácie pri výbere CAM systému, prípadne ich dodávky, implementáciu a školenie obsluhy. Ďalej ponúkame spracovanie technologických postupov z oblasti 2-5-osého frézovania, sústruženia, rezania vodným paprskom alebo drôtom, atď. Do nadštandardnej oblasti podpory patrí úprava a tvorba zákazníckych postprocesorov, počítačová verifikácia, optimalizácia navrhnutých postupov obrábania a ďalšie služby.

Na CAM support a prípravu technologických postupov CNC obrábania môžeme naviazať aj v prípade záujmu zákazníka aj overenia navrhnutých digitálnych modelov a technologických postupov formou výroby prototypov alebo dokonca finálnych výrobkov.

Výroba prototypov, nástrojov a foriem
Výroba prototypov, nástrojov a foriem

„Od myšlienky k výrobku“ je v ponuke našich služieb zakončené ponukou kusovej alebo aj malosériovej výroby v dobre vybavenej nástrojárni, kde máme okrem celej palety klasických strojov aj dve CNC frézky a meracie súradnicové zariadenie DEA.

Do sortimentu štandardných výrobkov patria nástroje pre strihanie, ohýbanie a tvarovanie plechu, formy pre vstrekovanie a lisovanie plastov, formy na výrobu laminátových dielov, zápustky, formy na gumu, formy na tlakové liatie mosadze, modelové zariadenie a jaderníky pre zlievarenstvo, atď. Medzi časté výrobky patria aj prototypy vyrábané frézovaním zo špeciálnych plastov.

Menu