CAMWorks

Inteligentné obrábanie v prostredí SOLIDWORKS

CAMWorks, ktorý ako prvý medzi CAM systémami získal ocenenie GOLD PARTNER systému SOLIDWORKS sa radí medzi najúspešnejšie CAM systémy na trhu. CAMWorks je založený na obrábaní 3D útvarov, ktoré zvyšuje produktivitu. Spojenie technológie svetovej úrovne s integrovanými automatizačnými nástrojmi pre optimalizáciu CNC programovania a obrábania zabezpečí efektívnu prácu a zníži potrebný čas na zavedenie produktu do výroby. CAMWorks je integrovaný do CAD systému SOLIDWORKS a užívateľ si nemusí zvykať na odlišné pracovné prostredie.

Rozpoznávanie útvarov

Silnou stránkou programovania frézovania v CAMWorks je schopnosť rozpoznania obrobiteľných prvkov dielu a automatické priraďovanie vhodných technológií z užívateľský definovateľných knižníc. CAMWorks týmto zjednodušuje prácu programátora a zvyšuje efektivitu práce.

CAMWORKS 2

Frezovanie

CAMWorks disponuje vyspelými stratégiami pre obrábanie, vďaka ktorým je užívateľ schopný obrobiť jednoduché i tvarovo zložité súčiastky.
2,5 osé frezovanie patrí k najlepším vo svojej triede a to vďaka patentovanému rozpoznávaniu útvarov, ktoré dokáže rozpoznať viac než 20 typov útvarov vrátane nepravideľných káps, čo výrazne skracuje čas práce s CAM systémom.
Všetky 3 osé frézovania podporujú prácu so zbytkovým materiálom pre omedzenie obrábania naprázdno, zohľadnenie držiaku a nerezné časti nástroja pri výpočte dráhy, výpočet vyloženia nástroja atď.
Viaceosé plynulé frézovanie CAMWorks umožňuje užívateľovi vytvoriť dráhy u tak zložitých tvarov, ktoré nemôžu byť obrobené na 3-osých strojoch, ako napr. obežné kolesá, lopatky turbín, tieňové obrábanie pri fromách, apod. Viaceosé obrábanie umožňuje nakloniť nástroj od súčásti, preto môžu byť použité kratšie, alebo menej vyložené nástroje. Takto zvýšená tuhosť nástroja dovolí uživateľovi využiť možnosti vysokorýchlostného obrábania v CAMWorks bez stráty presnosti. Výsledkom je lepšia kvalita povrchu zníženie strojného času.

Sústruženie

CAMWorks plne podporuje programovanie od tých najjednoduchších sústružníckych strojov, až po sústružnícko/frézovacie centrá. Podporuje riadenie osi C, Y a B a 5osé indexované aj súvislé obrábanie. Umožňuje synchronizáciu operácii na pokročilých multifunkčných strojoch s väčšim počtom vretien a nožovými hlavami pre dosiahnutie maximálnej efektivity obrábacieho cyklu.

Aj tu CAMWorks zahrňuje obrábaciu inteligenciu pre automatizáciu procesov, nástroje pre automatické rozpoznávanie útvarov a generovanie dráh nástrojov na základe užívatelsky definovanej technologickej databázy.

Drôtorez

 

Programovanie 2 až 4-osých CNC drôtorezov poskytuje intuitívne, automatické a efektívne metódy tvorby dráh rezania pre drôtorezy. Riešenie mostíkov, správneho poradia rezov, rezanie väčšieho množstva tvarov, bezodpadové odoberanie väčšieho množstva materiálu atď. Automatická synchronizácia vodítiek eliminuje nutnosť prípadných úprav 3D modelu.
Databáza rezných podmienok je založená na informáciach od výrobcu obrábacích strojov a môžu byť prípadne upravené. Pri výbere stroja tak máte uľahčenú prácu a väčšinu parametrov nastavených podľa zvyklostí.

 

Technológia Volumill

 

CAMWorks disponuje vysoko výkonnou hrubovacov technológiou, VoluMill, ktorá ponúka kombináciu optimálnych dráh s maximálnym odeberaním materiálu vedúcí k úsporám času a predĺžením životnosti frézovacích nástrojov. VoluMill bol navrhnutý, aby eliminoval nesprávne obrábacie podmienky, ktoré vytvárali tradičné dráhy nástrojov. Generuje spojitú vysoko výkonnú dráhu nástroja a dynamicky upravuje dráhy, posuv a hĺbku rezu tak, aby nebolo nikde prekročené naprogramované množstvo odoberaného materiálu.

 

Obrábanie na základe tolerancií

 

CAMWorks automaticky identifikuje výrobné funkcie a automaticky vytvorí dráhy nástrojov. K tomuto však takisto rozozná tolerancie a značky drsnosti povrchu, ktoré sú asociované s útvarmi a pre ktoré prispôsobí výber nástroja, otáčky, posuvy atď. pro vygenerování nejlepší dráhy nástroje. Je to vůbec první aplikace, která využívá tyto informace pro automatizaci a výrazné urychlení výrobního procesu.

CAM systém CAMWorks
Menu