Surfcam Traditional

Systém Surfcam Traditional je klasická verzia, ktorá dlhodobo predstavuje úspešný a vyspelý CAM systém pre riadenie CNC technológií umožňujúci riadiť 2 až 5 osé frézky, sústružnícke centrá, drôtorezy a ďalšie. Medzi hlavné prednosti systému Surfcam patrí jedinečná technológia TrueMill, ktorá poskytuje široké možnosti nastavenia dráh nástroja a programátor tak má plnú kontrolu nad vypočítanou dráhou.

 

Frézovanie

Kompletné riešenie pre tvorbu frézovacích operácií využívajúce 2 až 5 osé obrábanie. Operácie sú vybavené modernými technológiami pre tvorbu vysokorýchlostného obrábania, ktoré prispieva k predĺženiu životnosti stroja aj nástroja. Surfcam ponúka široké možnosti tvorby frézovacích operácií pre efektívnu výrobu jednoduchých i zložitejších dielov.

Sústruženie

Surfcam sústruženie je možné využiť predovšetkým na 2-osých sústruhoch a strojoch s protivretenom s viac hlavami, ktoré je možné synchronizovať. Pre užívateľov sú pripravené výkonné hrubovacie cykly zamerané na produktívne obrábanie, ktoré vzhľadom k svojej skladbe optimalizujú zaťaženie nástroja a predlžujú jeho životnosť. Sústruženie zahrňuje aj pokročilé dokončovacie cykly, vyvrtávacie a vŕtacie cykly. Medzi operácie tohto modulu patrí napr. sústrženie po dĺžke, čelné sústruženie, zarovnanie čela, závitovanie, zápichy, odpichnutie so zrazením vnútornej strany, vŕtanie dier, atď.

Drôtové rezanie

Jedná sa o samostatný modul, ktorý obsahuje všetky potrebné nástroje pre vytvorenie NC dráh pre 2 a 4-osý drôtorez.Pomocou drôtového rezania od systému Surfcam sa stáva užívateľ úplne flexibilný a môže s istotou efektívne a presne vyrábať súčiastky v 2 a 4 osách. Pokročilé funkcie umožňujú s veľkou užívateľskou jednoduchosťou vyrábať zložité súčiastky či súčiastky s nepravidelným tvarom. Modul obsahuje značné množstvo postprocesorov generujúce kvalitné NC programy.

Verifikácia

Slúži k overeniu dráh nástrojov predtým, ako je obrobok nasadený do reálneho obrábania. Program umožní definovať polotovar, z ktorého sa bude obrábať vrátane upínacích prípravkov. Polotovar aj nástroj sa zobrazuje trojrozmerne a nástroj vizuálne simuluje odoberanie materiálu z polotovaru. Výsledok môže poukázať na chybu v programe, ako je kolízia frézy a modelu, čo je možné znázorniť zmenou farby, alebo akusticky. Na modely je možné sledovať proces zo všetkých pohľadou, vrátane pohľadu v reze. Je možné porovnanie CAD modelu s obrobeným modelom, ktoré užívateľovi zobrazí či sa na modely vyskytuje neobrobený materiál, alebo naopak podrezaná časť.

Postprocesory

Ide o preklad už vygenerovaných dráh nástroja do reči zrozumiteľnej príslušnému riadiacemu systému obrábacieho stroja. Riadiacich systémov sú u nás a vo svete stovky, vrátane ich rôznych variant. Požiadavky na postprocesing tak vychádzajú vždy od konkrétneho pripojeného stroja. Dôležitá je možnosť postprocesory užívateľsky upravovať, konfigurovať, aby sa ich práca mohla prispôsobiť rôznym miestnym mutáciam a zvyklostiam. Surfcam má v základnej inštalácii viac ako 160 hotových postprocesorov na rôzne riadiace systémy a umožňuje ich modifikáciu a úpravu.

 

 

surfcam urovne

CAM systém SURFCAM
Menu