Surfcam EVO

Systém Surfcam predstavuje moderný a vyspelý CAM systém pre riadenie CNC technológií umožňujúci riadiť 2 až 5 osé frézky, sústruhy a sústružnícke centrá, vyvrtávačky, drotorezy a ďalšie. Medzi hlavné prednosti systému Surfcam patrí jedinečná technológia TrueMill, ktorá automaticky prispôsobuje dráhu nástroja tak, aby uhol styku nástroja s materiálom neprekročil maximálne povolenú hodnotu a plná simulácia stroja a technológie Waveform, ktorá výrazne skracuje dobu obrábania, sústruženia a predlžuje životnosť nástrojov.

Automatické obrábanie

Surfcam vďaka inteligentným procesom dokáže efektívne automatizovať tvorbu dráh nástrojov. Jedná sa o využitie stratégií obrábania, ktoré na základe vopred nastavených pravidiel a rozhodovacej logiky výrazne znižujú čas prípravy obrábacích procesov a rizika chýb. Vďaka tejto logike je automatické obrábanie veľmi jednoduché bez nutnosti profesionálnych znalostí programátora.

Produktívne hrubovanie

Plynulá dráha produktívneho hrubovania Waveform je založená na technológii, udržujúcej konštantné zaťaženie nástroja behom celého priebehu obrábania. Tím sa zvyšuje životnosť nástroja a minimalizuje sa riziko jeho poškodenia. Vďaka konštantnému zaťaženiu môže nástroj obrábať vo veľkých hlbkach a rozložiť tak zaťaženie nástroja na celú dĺžku hrotu, čo má za následok výraznú úsporu času obrábania.

Frézovanie

Surfcam ponúka široké možnosti tvorby frézovacích operácií pre efektívnu výrobu jednoduchých i zložitejších dielov. Veľká flexibilita systému ponúka využiť možnosti frézovania pre rôzne typy obrábacích strojov, od 2,5-osých cez 3-osé až po 5-osé frézky. Vďaka modernej skladbe dráh nástrojov dokáže Surfcam predĺžiť životnosť nástroja aj stroja.

Sústruženie

Surfcam sústruženie je možné využiť predovšetkým na 2-osých sústruhoch a strojoch s protivretenom s viac hlavami, ktoré je možné synchronizovať. Pre užívateľov sú pripravené výkonné hrubovacie cykly zamerané na produktívne obrábanie, ktoré vzhľadom k svojej skladbe optimalizujú zaťaženie nástroja a predlžujú jeho životnosť. Sústruženie zahrňuje aj pokročilé dokončovacie cykly, vyvrtávacie a vŕtacie cykly.

Kombinácia sústruženie/frézovanie

Jedná sa o viac osý sústružnícky modul, vďaka ktorému je možné tvoriť programy pre centra kombinujúce sústruženie a frézovanie. V jednom obrábacom postupe je možné kombinovať sústruženie, vŕtanie a frézovanie s osami C, Y a B. Vďaka ďalším možnostiam, ako je napríklad možnosť plynulého riadenia osy B, synchronizácia obrábania, riadenia lunet a koníkov je tento modul predpokladom pre výrobu veľmi zložitých dielov.

Drôtové rezanie

Pomocou drôtového rezania od systému Surfcam sa stáva užívateľ úplne flexibilný a môže s istotou efektívne a presne vyrábať súčiastky v 2 a 4 osách. Pokročilé funkcie umožňujú s veľkou užívateľskou jednoduchosťou vyrábať zložité súčiastky či súčiastky s nepravidelným tvarom. Modul obsahuje značné množstvo postprocesorov generujúce kvalitné NC programy.

Meranie sondou

Sondovanie je plnohodnotné a ľahko použiteľné riešenie pre užívateľov, ktorí chcú behom tvorby obrábacích dráh nástrojov využívať sofistikované možnosti meracích cyklov a tieto cykly následne použiť pre reálne meranie na obrábacom stroji. Vďaka spätnej väzbe z obrábacieho stroja, generuje Surfcam prehľadný protokol s informáciami o meraní a predovšetkým o výsledných odchýlkach voči CAD modelu.

Simulácia obrábania a stroja

Simulácia obrábania slúži na overenie dráh nástroja pred tým, ako je obrobok nasadený do reálneho obrábania na CNC stroji. Surfcam ponúka okrem štandardnej simulácie obrábacieho procesu tiež plnú simuláciu celého pracovného priestoru stroja. Ta slúži k overeniu kolízii všetkých súčastí CNC stroja, čo je dôležité najmä pri komplikovaných viacosých operáciach.

 

surfcam urovne

CAM systém SURFCAM
Menu