Surfcam

Surfcam TRADITIONAL predstavuje vyspelý CAM systém pre riadenie CNC technológií umožňujúci riadiť 2 až 5 osé frézky, sústruhy a sústružnícke centrá, vyvrtávačky, drotorezy a ďalšie. Medzi hlavné prednosti systému Surfcam patrí jedinečná technológia TrueMill, ktorá automaticky prispôsobuje dráhu nástroja tak, aby uhol styku nástroja s materiálom neprekročil maximálne povolenú hodnotu a plná simulácia stroja a technológie Waveform, ktorá výrazne skracuje dobu obrábania, sústruženia a predlžuje životnosť nástrojov.

 

Automatické obrábanie

Surfcam vďaka inteligentným procesom dokáže efektívne automatizovať tvorbu dráh nástrojov. Jedná sa o využitie stratégií obrábania, ktoré na základe vopred nastavených pravidiel a rozhodovacej logiky výrazne znižujú čas prípravy obrábacích procesov a rizika chýb. Vďaka tejto logike je automatické obrábanie veľmi jednoduché bez nutnosti profesionálnych znalostí programátora.

Produktívne hrubovanie

Plynulá dráha produktívneho hrubovania Waveform je založená na technológii, udržujúcej konštantné zaťaženie nástroja behom celého priebehu obrábania. Tím sa zvyšuje životnosť nástroja a minimalizuje sa riziko jeho poškodenia. Vďaka konštantnému zaťaženiu môže nástroj obrábať vo veľkých hlbkach a rozložiť tak zaťaženie nástroja na celú dĺžku hrotu, čo má za následok výraznú úsporu času obrábania.

Frézovanie

Surfcam ponúka široké možnosti tvorby frézovacích operácií pre efektívnu výrobu jednoduchých i zložitejších dielov. Veľká flexibilita systému ponúka využiť možnosti frézovania pre rôzne typy obrábacích strojov, od 2,5-osých cez 3-osé až po 5-osé frézky. Vďaka modernej skladbe dráh nástrojov dokáže Surfcam predĺžiť životnosť nástroja aj stroja.

Sústruženie

Surfcam sústruženie je možné využiť predovšetkým na 2-osých sústruhoch a strojoch s protivretenom s viac hlavami, ktoré je možné synchronizovať. Pre užívateľov sú pripravené výkonné hrubovacie cykly zamerané na produktívne obrábanie, ktoré vzhľadom k svojej skladbe optimalizujú zaťaženie nástroja a predlžujú jeho životnosť. Sústruženie zahrňuje aj pokročilé dokončovacie cykly, vyvrtávacie a vŕtacie cykly.

Kombinácia sústruženie/frézovanie

Jedná sa o viac osý sústružnícky modul, vďaka ktorému je možné tvoriť programy pre centra kombinujúce sústruženie a frézovanie. V jednom obrábacom postupe je možné kombinovať sústruženie, vŕtanie a frézovanie s osami C, Y a B. Vďaka ďalším možnostiam, ako je napríklad možnosť plynulého riadenia osy B, synchronizácia obrábania, riadenia lunet a koníkov je tento modul predpokladom pre výrobu veľmi zložitých dielov.

Drôtové rezanie

Pomocou drôtového rezania od systému Surfcam sa stáva užívateľ úplne flexibilný a môže s istotou efektívne a presne vyrábať súčiastky v 2 a 4 osách. Pokročilé funkcie umožňujú s veľkou užívateľskou jednoduchosťou vyrábať zložité súčiastky či súčiastky s nepravidelným tvarom. Modul obsahuje značné množstvo postprocesorov generujúce kvalitné NC programy.

Meranie sondou

Sondovanie je plnohodnotné a ľahko použiteľné riešenie pre užívateľov, ktorí chcú behom tvorby obrábacích dráh nástrojov využívať sofistikované možnosti meracích cyklov a tieto cykly následne použiť pre reálne meranie na obrábacom stroji. Vďaka spätnej väzbe z obrábacieho stroja, generuje Surfcam prehľadný protokol s informáciami o meraní a predovšetkým o výsledných odchýlkach voči CAD modelu.

Simulácia obrábania a stroja

Simulácia obrábania slúži na overenie dráh nástroja pred tým, ako je obrobok nasadený do reálneho obrábania na CNC stroji. Surfcam ponúka okrem štandardnej simulácie obrábacieho procesu tiež plnú simuláciu celého pracovného priestoru stroja. Ta slúži k overeniu kolízii všetkých súčastí CNC stroja, čo je dôležité najmä pri komplikovaných viacosých operáciach.

 

 

Hlavné výhody systému

 • Patentovaná technológia TrueMill, ktorá výrazne zvyšuje produktivitu obrábania
 • Nová technológia založená na HSM – vysokorýchlostnom obrábaní
 • Výkonné hrubovacie a dokončovacie operácie vrátane zbytkového dokončovania
 • Verifikácia dráhy nástroja pre overenie skutočného výsledku obrábania
 • Knižnica obsahujúca 160 postprocesorov je súčasťou každej dodávky systému Surfcam
 • Import dát mnohých formátov
 • CAD časť určená predovšetkým pre editáciu importovaných modelov
 • Nezávislosť na iných systémoch

Technologické výhody systému Surfcam

 • Zníženie nákladov na výrobu
 • Skrátenie času výroby
 • Predĺženie životnosti strojov a nástrojov
 • Zvýšenie efektivity produkčného/sériového obrábania

Technológia TrueMill

TrueMill je doplnkovou súčasťou systému Surfcam. Je to patentovaná technológia, ktorá prináša revolúciu v oblasti trieskového obrábania.

Technológia TrueMill automaticky prispôsobuje dráhu nástroja tak, aby uhol styku nástroja s materiálom neprekročil maximálne povolenú hodnotu. Dráhy nástroja pri technológií TrueMill sú veľmi odlišné od všetkých ostatných hrubovacích dráh nástroja. Všetky rohy a ostré zmeny smeru v dráhe nástroja sú odstránené.

Vďaka tomu je možné pomocou technológie TrueMill hrubovať aj vo veľkých hĺbkach a vo výsledku znížiť čas obrábania až o 80 % a pritom až 10x vyššej výdrži nástroja.

Výhody

 • Väčšia hĺbka rezu
 • Rýchlejšie odoberanie materiálu
 • Zníženie času obrábania až o 80 %
 • Predĺženie životnosti nástroja až 10 násobne
 • Zvýšenie produktivity stroja
 • Zvýšenie efektivity produkčného/sériového obrábania

Ako je definovaný uhol styku nástroja s materiálom? V tomto prípade je uhol styku 120 stupňov.

Problém: U tradičnej dráhy nástroja sa uhol styku nástroja navyšuje pri prvom vnorení nástroja a pri obrábaní rohov, čo spôsobuje chvenie a veľké zaťaženie nástroja.

Riešenie: TrueMill odstraňuje tento problém tým, že nikdy neprekročí nastavený uhol styku nástroja s materiálom.

Ocenenie

Technológia TrueMill už od roku 2005 zbiera ocenenia takmer po celom svete. V roku 2005 získala v USA víťazné ocenenie „Technológia roku 2005“ udeľované každoročne časopisom IndustryWeek, popredným svetovým médiom v oblasti výrobného manažmentu. Toto ocenenie získavajú vždy také technológie, ktoré prinášajú predpoklad významného rastu svetovej výroby.

V máji 2006 získala technológia TrueMill cenu Medzinárodného strojárenského veľtrhu udeľovanú každoročne firmou Agrokomplex v Nitre.

Ďalším významných ocenením je Zlatá medaila Medzinárodného veľtrhu obrábacích strojov udeľovaná každoročne firmou BW v Brne.

surfcam urovne

CAM systém SURFCAM
Menu